Institut Ramon LlullEl termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Finançament de la traducció de fragments i elaboració de materials de promoció d’obres de literatura catalana i aranesa.

Es consideren despeses subvencionables:

  • La traducció de l’extracte, biografia de l’autor i material relacionat (articles de premsa, ressenyes, etc.). L’extensió màxima de l’extracte no pot superar el 20% del text original.
  • La redacció i traducció d’un text original sobre l’autor i/o la seva obra.
  • La recerca i traducció d’articles de premsa.
  • La producció del material de promoció en qualsevol format (paper, digital i/o audiovisual):
  • Despeses de producció editorial: disseny, maquetació i impressió.
  • Despeses de producció audiovisual: producció tècnica, traducció i subtitulació.

En el cas de les obres il·lustrades, es consideraran subvencionables únicament aquelles obres en què el text original hagi estat escrit en català.

Es considera despesa subvencionable aquella que correspongui a una prestació de servei d’un professional extern a l’empresa i/o entitat beneficiària de la subvenció i per la qual hagi rebut una remuneració econòmica.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes amb un import màxim de 3.000 euros per cada sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 20 de juny al 25 d’octubre de 2022, ambdós inclosos!

CONSULTES:

MÉS INFORMACIÓ: