CONSULTORIA CULTURA 2023

LOGO-ICECSubvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, que pertanyin a l’àmbit editorial.

Enguany incorpora la modalitat preferent de Plans d’Accessibilitat que gestiona el Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE):

  • Els plans d’accessibilitat comunicativa, de continguts, d’activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població.  El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d’accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del pla.

Recordem també la modalitat preferent de Plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics:

  •  Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per a crear i desenvolupar públics culturals.

El període per a la presentació de sol·licituds és del 16 de febrer al 27 de març de 2023, ambdós inclosos!

Recordeu que l’empresa consultora ha de ser externa a l’empresa sol·licitant, i de demostrada solvència tècnica i professional i que la memòria la redacta l’empresa sol·licitant, no l’empresa consultora.

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes: