fomento ministerioEs concediran tres premis a cadascuna de les següents modalitats d’edició:

  • Llibres d’Art

  • Llibres de Bibliofília

  • Llibres Facsímils

  • Llibres Infantils i Juvenils

  • Obres Generals i de Divulgació

S’hi poden presentar els llibres que hagin estat editats i impresos a Espanya durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de febrer al 31 de març de 2023, a les 14h!

El premi té caràcter honorífic, i en conseqüència, manca de dotació econòmica.

Les sol·licituds es realitzaran exclusivament per via electrònica a la Seu Electrònica del Ministeri (apartat “Procedimientos y premios” o directament a “Premios”, subcategoria Promoción del Libro, Lectura y Letras Españolas), fent servir un certificat de signatura electrònica vàlida a nom del sol·licitant.

Els exemplars hauran de presentar-se al Registre del Ministerio de Cultura y Deporte (Plaza del Rey, 1 28004 Madrid), així com en qualsevol altre Registre de l’Administració o Organismes als quals es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cal recordar que molts Registres requereixen de cita prèvia.

Us recomanem que llegiu atentament la convocatòria.

Més informació:

Consultes: