El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller de formació bonificada, “Curs pràctic sobre drets d’autor”, de dotze hores de durada global. El curs està estructurat en blocs temàtics. Les sessions es duran a terme a través de l’aula virtual ZOOM.

Dades globals del curs:  

 • Durada: 12 hores

 • Periodicitat: 8 sessions

 • Dates: Dimarts 1 a dijous 24 de febrer de 2022

 • Horari: de 15.00h a 16.30h

Objectius:

Atès que es tracta d’un taller pràctic, el contingut no s’exposa de manera magistral, sinó que a partir de casos pràctics i consultes que els assistents ens proposeu, s’anirà desgranant la fonamentació jurídica i les explicacions pertinents per comprendre de manera clara i ràpida els principis que regeixen els drets d’autor.

Programa BLOC 1:

 1. Consideracions prèvies. La propietat intel·lectual és «propietat»
 2. El concepte de propietat intel·lectual i el del dret d’autor
 3. Objecte de la protecció. Què està protegit i què no?
 4. Subjectes de la protecció. Titulars de drets
 5. Drets morals
 6. Drets patrimonials
 7. Exercicis pràctics

Programa BLOC 2:

 1. Transmissió inter vivos dels drets d’autor i propietat intel·lectual
 2. Transmissió post mortem auctoris i el domini públic
 3. Límits a l’exercici dels drets, en especial, la cita
 4. Les meres fotografies
 5. Exercicis pràctics

Programa BLOC 3:

 1. Tipus de contractes. Quin tipus de contracte fer servir en cada situació
 2. Coedicions internacionals
 3. Drets dels desenvolupadors de software
 4. Intermediaris i comissionistes. Agències literàries
 5. Entitats de gestió i operadors independents
 6. Els drets d’autor i les xarxes socials. Twitter, Facebook, Instagram
 7. El registre de la Propietat Intel·lectual
 8. Exercicis pràctics

Programa BLOC 4:

 1. Violació de drets. Il·lícits civils i penals contra els drets d’autor
 2. Simulació d’un cas real en el qual es recullen tots els temes de cada bloc on l’alumne haurà de resoldre segons el paper que la docent li hagi assignat (autor, editor, etc.)

PROGRAMA EN PDF

Notes generals i comunes als programes:

*Tots els epígrafs es treballaran de forma pràctica en la qual els alumnes adquiriran tota la informació jurídica necessària i adequada a partir dels casos pràctics que proporcionen ells mateixos i els proposats pel docent.

**En aquells temes que per la seva naturalesa sigui possible, es portarà a terme un simulacre en el qual l’alumne podrà treballar de forma real aquells temes que s’hi hagin tractat.

***Cada tema comptarà amb exemples reals que es treballaran durant la sessió.

****L’última sessió constarà d’un simulacre en el qual cada alumne adoptarà el rol que el docent proposi. Cadascú d’ells haurà de tenir present tot l’assimilat en el curs per a poder portar a terme el paper que se li hagi assignat. Haurà de preparar un encàrrec o negociar la cessió de drets, haurà de vetllar pels seus interessos, negociar, detectar el que no pugui cedir-se i el que sí, elaborar un esborrany atenent no només al que s’adquireix sinó al que podria cedir-se a tercers, entre d’altres tasques.

Docent:

Silvia Sánchez – advocada titular del despatx SANCHEZ BLANCO ABOGADOS, especialitzada en Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor.

Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit editorial (Grup Planeta, entre d’altres) i en l’àmbit audiovisual en el departament legal de AMC Networks International – Southern Europe.

Ha impartit classes com a professora experta en Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor a la UOC Oberta Publishing i a la Universitat d’Alcalà.”

Preu del curs:

 • Import associat: 168 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)

 • Import no associat: 210 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)

Instruccions de connexió:

Utilitzarem la plataforma ZOOM Cloud Meetings, que és una aplicació gratuïta de videotrucada que es descarrega pel mòbil (Apple Store / Google Play) i també per l’ordinador o tauleta. Aquesta aplicació l’haureu de descarregar per tenir accés al servei.

Abans de l’inici del curs us farem arribar al correu electrònic que ens hagueu facilitat, un enllaç directe per connectar a la formació online, també una ID i una contrasenya per si connecteu directament a Zoom. Comproveu els requisits del sistema (àudio i vídeo) per evitar problemes de connexió. Connecteu-vos quan rebeu les instruccions , 15 minuts abans de l’inici, per comprovar que tot funciona correctament.

Funcionament de les classes:

 • S’iniciarà la sessió amb puntualitat
 • Posteriorment rebreu la presentació del curs

Inscriu-te!

Feu clic sobre el següent botó d’enllaç per formalitzar la vostra inscripció al “Curs pràctic sobre drets d’autor: FORMULARI

Si l’empresa així ho desitja, el Gremi podrà gestionar els procediments administratius amb la Fundació Tripartita, per tal que puguin bonificar-se totalment o parcial la formació realitzada. Per a empreses associades, el cost de les gestions administratives inherents al procés de bonificació serà de 0€. Per a empreses no associades, el Gremi facturarà el 10% del cost del curs en concepte de gestió administrativa de la bonificació. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi: formacio@gremieditors.cat