Drets d'autorEls nostres assessors fiscals, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios S.L.P., ens han facilitat una circular informativa actualitzada sobre el tractament tributari aplicable als drets d’autor en relació amb l’actual normativa fiscal internacional aplicable recollida als Convenis per evitar la doble imposició (CDI) signats per Espanya.

La nota inclou un breu resum de les definicions i consideracions més rellevants contingudes tant al Model de Conveni de la OCDE (MCOCDE) com als comentaris al MCOCDE, segons l’última revisió realitzada l’any 2014. També inclou la relació dels tipus de tributació màxima (retenció a practicar) a Espanya en relació al pagament dels cànons (drets d’autor) en virtut del que estableixen els diferents CDI.

Recordem que en cas de no poder aplicar els avantatges d’un CDI, caldrà aplicar la normativa interna de retencions. Amb caràcter general, suposarà aplicar una retenció del 24%, excepte pels residents de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, als quals s’aplicarà una retenció del 19%.

Podeu obtenir la circular informativa clicant:

logo_duransindreu1Recordem que aquesta i altres circulars fiscals es troben a la vostra disposició a l’apartat d’assessoria fiscal del nostre web: