L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat, a través del DOGC núm. 7580, de data 16 de març de 2018, la convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables a projectes editorials singulars. Ajuts a projectes culturals (règim general).

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

Només es pot sol·licitar ajut a projectes editorials singulars (obres de luxe, de bibliòfil, aquelles amb edició limitada i numerada, així com les col·leccions que es comercialitzin de forma unitària i aquelles col·leccions que es comercialitzin de forma periòdica, tot constituint un únic projecte amb distribució limitada en l’extensió i en el temps).

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

El termini per presentar sol·licituds és des del 16 de març al 26 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

El moment del llançament comercial s’ha de dur a terme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

Documentació:

Convocatòria
Text refós de les bases

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí