LIBRIREDConeix la nova versió de LibriRed amb més prestacions per a l’anàlisi editorial.

 • DIA: 30 de maig de 2019 (dijous)
 • HORA: 16.00h
 • LLOC: Seu social del Gremi (València, 279, 1r de Barcelona)

LibriRed és una eina d’anàlisi i coneixement del mercat del llibre a Espanya creada amb l’objectiu d’aportar una major eficiència als processos de producció, distribució i comercialització del llibre i garantir un millor servei al client final.

A partir de la informació diària de disponibilitat i de vendes, actualment més de 700 punts de venda, LibriRed permet a qualsevol editorial tenir informació diària i actualitzada tant dels seus propis segells editorials com del mercat interior del llibre en general.

Entre les principals línies d’anàlisi que permet LibriRed es troben:

A nivell del propi fons editorial:

 • Seguiment diari de les vendes (títols, col·leccions i segells editorials)
 • Evolució setmanal de les vendes (títols, col·leccions i segells editorials)
 • Vendes desglossades per zones geogràfiques (autonomies i províncies)
 • Evolució de la disponibilitat d’un títol o fons editorial en punt de venda (disponibles i no disponibles)
 • Vendes associades a qualsevol títol del propi segell editorial
 • Ràtios de venda setmanals, mensuals, anuals…

A nivell de mercat interior:

 • Rànquings de vendes per segments de mercat i matèries ibic
 • Rànquings de venda per zones geogràfiques (autonomies i províncies)
 • Rànquings de venda per idiomes
 • Vendes per títols, autors…
 • Ràtios de venda setmanals, mensuals, anuals…

Més de 50 editorials d’arreu de l’Estat i un bon nombre d’editorials catalanes ja utilitzen en el seu dia a dia la informació que proporciona LibriRed.

PONENT: Gerard Nahm

INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ: Per tal de garantir una correcta organització de l’acte, és imprescindi­ble que feu la inscripció telemàtica mitjançant el botó “Hi assistiré”. Cal fer una inscripció per a cada persona de l’empresa que hi vulgui assistir.

Botó participar

Més informació: