tecnologia_cultura.jpgLes institucions culturals apliquen les tecnologies avançades en la prestació dels seus serveis i impulsen línies d’innovació al sector.

En els darrers anys, la incidència de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a la societat està canviant els patrons de la participació i del consum cultural els darrers anys. Avui els esforços de la majoria de les institucions i organitzacions  del sector s’adrecen a potenciar les seves capacitats per utilitzar les TIC de manera eficaç.

El 2014, el Departament de Cultura de la Generalitat inicia el desplegament d’una política integral en l’àmbit de la cultura digital. Al març, presenta el Pla de cultura digital per a les empreses creatives catalanes amb el qual promou programes, instruments i accions per situar les empreses culturals i creatives catalanes a primera línia de la innovació i la tecnologia. El mateix any, presenta dos nous projectes que utilitzen les tecnologies avançades per oferir un servei públic de qualitat i innovador als ciutadans: Artaccés i Ruta 1714. Es tracta de dues aplicacions per a mòbils que promouen noves vies d’acostar-se i interactuar amb la cultura, alhora que donen resposta a necessitats culturals. En concret, Artaccés permet al públic amb discapacitat auditiva i visual l’accessibilitat a les pel·lícules de cinema.

Els processos de recerca i desenvolupament (R+D) que milloren l’assoliment dels objectius de les organitzacions culturals han de ser compartits ja que faciliten la transferència i intercanvi de coneixement entre sectors i, alhora, promouen la interacció d’agents amb diferents competències i capacitats. El Fons per a la Recerca i el Desenvolupament Digital per a les Arts (Digital R&D Fund for the Arts) és una política pública impulsada al Regne Unit del 2012 al 2015, que articula aquests propòsits en benefici de les organitzacions del sector cultural i artístic; ja siguin públiques, privades o del tercer sector.

Trobareu més informació sobre el Fons per a la Recerca i el Desenvolupament Digital per a les Arts en el darrer informe publicat a la capçalera DeCultura, que també inclou les actuacions que el Departament de Cultura ha dut a terme el 2014 en la seva aposta per les polítiques d’R+D i d’altres exemples de projectes innovadors.

Si voleu més informació, feu clic aquí.