_NH_4724El sector editorial ha seguit creixent aquest 2015, principalment donat per l’impuls de la venda de llibres en paper, mentre que el llibre digital progressa encara a un ritme molt lent. Aquesta és una de les principals conclusions de l’any que acaba, segons el President del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, que va fer un repàs a la situació del sector i una avaluació de com ha anat aquest any, en roda de premsa celebrada el 15 de desembre, hores abans de la celebració de la 30a Nit de l’Edició.

Tot i les bones dades que deixa el 2015, Tixis va reclamar lam implantació de tota una sèrie de mesures per apuntal·lar la recuperació del sector. Bàsicament en va destacar tres: un pla de foment per a la lectura, ajudes per a llibreries i biblioteques, i endurir la lluita contra la pirateria.

Cal un pla de foment de la lectura

El Gremi reclama un pacte d’Estat per fomentar l’interès per la lectura a les escoles i l’estudi de les Humanitats i vol trencar la barrera de persones que no han llegit mai cap llibre o que en llegeixen només un al cap de l’any. El Gremi d’Editors de Catalunya considera que caldria una implicació més decidida de les administracions, dels partits polítics i de la societat en el seu conjunt. El president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, assenyala que “hi ha set milions de persones adultes amb dificultats de comprensió lectora a Espanya, segons els darrers informes de l’OCDE. Per corregir aquest dèficit estructural és important començar des de l’escola i que els alumnes agafin hàbits i interès per la lectura. La lectura no només estimula les seves capacitats de comprensió verbal, d’anàlisi i d’expressió, sinó que també estimula el pensament crític. La lectura és la porta a la tolerància, al progrés i a una societat més justa i més lliure”.

 

Calen ajudes per a les llibreries i biblioteques

El Gremi reclama la col·laboració de les administracions per donar un impuls a les empreses editorials en un moment de transformació en un sector estratègic com és el del llibre.
Patrici Tixis assenyala que “caldrien ajuts fiscals a la inversió en innovació, elaborar un pla especial amb col·laboració de totes les administracions per frenar la dramàtica desaparició de llibreries i dotar els pressupostos públics per a la renovació dels catàlegs de les biblioteques, els quals s’han reduït més d’un 40% en els pressupostos de la Generalitat”.

 

Cal segir lluitant contra la pirateria

La pirateria continua sent l’objectiu a erradicar i el Gremi d’Editors de Catalunya  ha recordat que segons les darreres dades de l’Observatori de la Pirateria realitzat per la consultora GFK i presentades per la Coalición de Creadores, l’any 2014 es van produir 334 milions de descàrregues il·legals de llibres.

 

La importància del sector català

Durant el 2014, el sector editorial català va editar 126.794 exemplars. Actualment, Barcelona colidera amb Madrid l’edició de llibres a Espanya. Catalunya produeix prop del 56% dels exemplars editats a tot Espanya.

Respecte al consum cultural a Catalunya, 6 de cada 10 catalans ha llegit un llibre en el darrer any, el 66,6% en castellà, el 27,8% en català, i la resta, en més de 25 altres idiomes.

El Gremi d’Editors de Catalunya representa la pràctica totalitat de les empreses editorials que operen des de Catalunya. Segons el darrer informe “Comercio Interior del libro en España” editat per la Federació Espanyola de Gremis d’Editors, les editorials amb seu a Catalunya facturen 1.060 milions d’euros l’any 2014, xifra que representa el 48,3% del que s’edita a Espanya.