El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Convocatòria del Ministeri de Cultura per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició de llibres en llengua castellana, en les llengües cooficials de les Comunitats Autònomes, en llengües de signes, en sistema Braille “Grau 1” o audiollibres (BDNS: 573982).

Recordem que es tracta d’una convocatòria en règim competitiu. Per això és molt important posar especial atenció en la confecció de la Memòria del projecte atès que és el principal element amb el que compta la Comissió de Valoració a l’hora de jutjar els projectes.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’en­demà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data orientativa: 4 d’agost)

Les sol·licituds s’han de realitzar exclusivament a través de la seu electrònica del Ministeri.

Us recomanem que llegiu atentament la convocatòria.