• Subvencions en l’àmbit de les lletres de la Institució de les Lletres Catalanes:

  -Subvencions per a activitats literàries (creació, traducció, recerca, recursos digitals i promoció)
  -Subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità
  -Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes

EDICIÓ D’OBRES LITERÀRIES D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL EN CATALÀ I OCCITÀ

 • S’hi inclou la producció i l’edició de títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre o en altres suports.
 • Queden excloses les obres no literàries (que poden ser objecte de subvencions de l’àmbit de l’Institut Català de les Empreses Culturals), i també les obres de caràcter literari escrites originàriament en altres llengües i traduïdes al català (les quals disposen d’una línia de sub­vencions específica). No són subvencionables els llibres de text i els manuals universitaris.
 • Les obres han d’haver estat publicades o s’han de publicar dins l’any de concessió de la subven­ció.

  El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

 • Convocatòria

 • Bases (pàgina 8)

Lletres catalanesUs recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Més informació, requisits, documentació i terminis, aquí