El DOGC núm. 7599 de data 16 dabril, ha publicat la Resolució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua catalana per a l’any 2018 (ref. BDNS 393706).

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria són a la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries.

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure l’oferta en català d’obres traduïdes, en forma de llibre o en qualsevol altre format d’edició. Aquesta nova línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya

b) Traducció al català d’obres no literàries escrites originàriament en qualsevol altra llengua

Queden excloses d’aquesta línia de subvenció la traducció al català de llibres de text, de manuals universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció.

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’ICEC per a la mateixa finalitat.

El termini per sol·licitar l’ajut: del 8 de maig al 30 de novembre (ambdós inclosos).

Departament CulturaÉs obligatori editar l’obra subvencionada abans del 30 de juny de l’any següent a la conces­sió de la subvenció, tenint present que les despeses del projecte s’han de fer durant l’any de la concessió o durant l’any anterior.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Més informació: