ajuts IRL

El DOGC núm. 7667 de data 19 de juliol ha publicat una Resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa durant l’any 2018 (expedient 02/L0127 U10 N-Convocatòria 2018) (ref. BDNS 408428).

Es consideren obres literàries subvencionables les modalitats de narrativa, poesia, teatre, novel­la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats).

L’obra per a la qual es demana la subvenció no pot haver estat publicada amb anterioritat a la data de la resolució de concessió.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, espanyoles o estrangeres, que tinguin programada la traducció a altres llengües d’originals en llengua catalana i aranesa durant l’any de la convocatòria o el següent i hagin adquirit, a aquest efecte, els drets d’edició per a la publicació de l’obra en suport llibre imprès i amb distribució comercial, incloent necessàriament la venda en llibreries.

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 31 d’octubre de 2018.

Més informació:

Us recomanem que llegiu atentament les bases.