Europa Creativa MediaCom a resultat de les dificultats dels sol·licitants a causa del brot COVID-19, s’ha ampliat el termini de la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Traducció Literària. El nou termini és el 28 de maig de 2020 a les 17 hores!

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

La Unió Europea ha publicat la convocatòria de suport als projectes de traducció literària EACEA 07/2019 que, a través del programa Europa Creativa, concedeix cada any.

Objectius i prioritats:

Els principals objectius de l’ajut als Projectes de Traducció Literària són donar suport a la diversitat cultural i lingüística, i promoure la circulació de les obres literàries d’elevada qualitat, així com millorar-ne l’accés i arribar a nous públics.

Les prioritats són les següents:

  • Donar suport a la promoció de la literatura europea traduïda;
  • Fomentar les traduccions dels idiomes menys utilitzats a l’anglès, alemany, francès i espanyol (castellà), ja que poden contribuir a una difusió més àmplia de les obres;
  • Fomentar la traducció de gèneres menys representats, com les obres per a un públic més jove (nens i nenes, adolescents i joves adults), còmics / novel·les gràfiques, contes o poesia;
  • Fomentar l’ús adequat de les tecnologies digitals en la distribució i la promoció de les obres;
  • Encoratjar la traducció i promoció de llibres que hagin guanyat el Premi de Literatura de la UE (veure: http://www.euprizeliterature.eu);
  • Millorar el perfil dels traductors. Per aquesta raó, els editors hauran d’incloure una biografia dels traductors en cada llibre traduït.

Destinataris:

Els sol·licitants elegibles són els editors o editorials establerts en un dels països participants en el Subprograma Cultura, que estiguin actius en el sector de l’edició i que tinguin personalitat jurídica almenys des dels dos anys anteriors a la data del termini de presentació de sol·licituds.

Més informació:

  • Web oficial Europa Creativa Media amb la notícia de l’ampliació aquí
  • Podeu consultar les bases i la resta de la documentació des del següent enllaç
  • Més informació aquí