S’ha publicat la Resolució de segona convocatòria d’ajuts reintegrables per a plans i projectes editorials de 2019 (ref. BDNS 464091)

TERMINI EXHAURIT. El termini per presentar sol·licituds és del 9 de juliol al 8 d’agost de 2019, ambdós inclosos.

El llançament comercial, entès com la data en què el projecte o pla editorial es comenci a comercialitzar, s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2019 i el 28 de febrer del 2020, ambdós inclosos.

Més informació, requisits, documentació i terminis, aquí