beques-autors-traductors

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

El DOGC ha publicat la convocatòria per a la concessió de beques, en l’àmbit de les lletres, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la creació i la traducció literàries per a l’any 2021 (ref. BDNS 549604).

Poden optar a aquestes beques les persones físiques i les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen aquestes bases.

Són beques per donar suport a les propostes d’activitats literàries en les modalitats següents:

a) Creació: per a la creació d’obres literàries en llengua catalana i occitana en tots els gèneres i modalitats, tant d’autors consolidats com de nous creadors. Es beca la dedicació de l’autor/a a la creació literària.

b) Traducció: per a la traducció al català i a l’occità d’obres literàries d’especial relleu escrites originàriament en una llengua diferent del castellà. Es beca la dedicació a la traducció.

Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat.

Es convoquen 45 beques de creació i 30 de traducció amb un import de 6.000 euros cadascuna.

El període per presentar les sol·licituds acaba l’11 de març del 2021!