“Comercio Interior del Libro 2018” i altres publicacions rebudes a la Secretaria del Gremi

Us relacionem les darreres publicacions rebudes al Gremi d’Editors de Catalunya, i que hem digitalitzat perquè les pugueu consultar online. Cliqueu sobre el títol de cadascuna per accedir a la publicació en qüestió.

Si voleu accedir al canal d’Issuu del Gremi, trobareu l’enllaç al final de l’article.

«Comercio Interior del Libro 2018»: Com cada any, la Federación de Gremios de Editores de España ha editat aquest estudi que recull les dades del sector.

«Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2018-2019»: Informe del Ministerio de Cultura y Deporte que recull els principals resultats obtinguts de l’enquesta referits al conjunt de la població espanyola de més de 15 anys (550 pàgines)

«GLOBAL 50. The world ranking of the publishing industry 2019»: Publicació de Rüdiger Wischenbart i Michaela Anna Fleischhacker, publicat el setembre de 2019 a Livres Hebdo (234 pàgines)

«Memoria de políticas de fomento de las industrias culturales y creativas 2019»: Publicació del Ministerio de Cultura y Deporte  amb dades, ajuts, beques, programes i línies d’actuació de la Direcció General de Industrias Culturales y Cooperació (85 pàgines)

Més informació: