L’IBBYcat amb l’IBBY Espanya /OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) i les seves seccions, volem MANIFESTAR LA NOSTRA PREOCUPACIÓ davant la tendència creixent a la correcció política en la literatura infantil i juvenil.

La polèmica suscitada per la notícia de la reescriptura de les obres de Roald Dahl per adaptar-les als nous lectors ha fet emergir un problema que no és nou. Un problema que no només afecta la reedició de clàssics, sinó que té conseqüències sobre la producció actual, condicionada per l’autocensura que molts creadors, editors, prescriptors i mediadors exerceixen habitualment, amb l’objectiu de no incomodar, evitar el conflicte i l’ofensa als lectors actuals.

Aquestes pràctiques de censura ideològica i autocorrecció, que de vegades indueixen a eliminar o no mostrar i en altres casos a integrar temes de tendència, instrumentalitzen la literatura, empobreixen l’oferta editorial i van en detriment del risc, la diversitat, la llibertat artística i l’esperit crític.

Sovint, el desig adult benintencionat de protegir la infància i oferir-li només el món que acceptem i volem per a ells, obvia algunes qüestions:

  1. Els infants viuen contradiccions, injustícies i situacions complexes que no desapareixen pel simple fet de no ser mostrades.
  2. Necessiten ubicar-se en el si d’una història que ve de lluny i saber-se hereus d’una tradició per poder confrontar-s’hi i trobar la seva manera de subvertir-la. Les obres literàries poden ser una finestra per a la projecció d’un futur diferent, però no poden deixar de ser el mirall del moment present i del passat que ens precedeix.

«Els infants necessiten llibres que siguin miralls i llibres que siguin finestres», deia Jella Lepman, tot explicant que els llibres mirall són llibres on podem veure’ns a nosaltres mateixos, la nostra cultura, les nostres experiències, escoltar els nostres noms i veure els nostres pobles i carrers. Mentre que els llibres finestra ens obren al món i ens permeten saber com viuen altres persones, que tenen els mateixos sentiments i emocions humanes que nosaltres.

És per això que ens sembla important REIVINDICAR un compromís col·lectiu amb una literatura infantil i juvenil:

  • Respectuosa amb les capacitats que la infància i la joventut té per llegir i interpretar les obres i el món, des de la complexitat, la ironia, la irreverència, el simbolisme i la imaginació.
  • Lliure del vincle limitador amb els factors educatius i pedagògics que se li atribueixen.
  • Compromesa amb la llibertat creativa.
  • Innovadora i artísticament arriscada, provocadora de preguntes més que facilitadora de respostes i generadora de reptes.

Adhesions:

Les persones o entitats que es vulguin adherir públicament a la reivindicació, poden fer-ho aquí.

Proposta: 

Les escoles, llibreries i biblioteques que ho vulguin poden sumar-se a la marató de lectura en veu alta d’una obra de Roald Dahl, promoguda per algunes professionals i llibreries especialitzades.

L’activitat se celebrarà el dia 24 de març de forma simultània a tots els espais que s’hi adhereixin.

Consulteu la informació de l’esdeveniment a l’agenda.

Dos articles per reivindicar i recordar Roald Dahl:

Algunes notícies sobre la polèmica: