La Federación de Gremios de Editores de España participarà en la Fira de Buenos Aires, que tindrà lloc del 23 d’abril al 13 de maig de 2019, amb un estand col·lectiu que estarà situat al «Pabellón Amarillo» i que romandrà obert durant els 20 dies que dura la fira, amb venda de llibres una vegada finalitzades les jornades professionals.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

S’ha millorat el disseny de l’estand i s’ha augmentat l’espai fins a 132m2.

La fira tindrà lloc del 23 d’abril al 13 de maig de 2019.

BARCELONA serà la ciutat invitada d’honor.

Els dies dedicats a les Jornades Professionals seran el 23, 24 i 25 d’abril.

Participació:

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transciure’ls. Si ho desitgeu, podeu demanar a la Secretaria del Gremi la versió en Word.

Ajut de l’ICEX:

Aquest certamen forma part del Pla sectorial a realitzar per la FGEE durant 2019, en el marc del Conveni de Col·laboració signat amb ICEX-España Exportación e InversionesEls expositors podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX (consultar els termes a les condicions de participació).

Termini d’inscripció:

El termini de recepció de les sol·licituds de participació acaba el dia 14 de desembre. El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans d’aquesta data: info@gremieditors.cat

Més informació:

Altres modalitats de participació: