Estand FGEE

Estand de la FGEE a Frankfurt 2018

La Federación de Gremios de Editores de España participarà com és habitual en aquesta fira amb un estand col·lec­tiu que comptarà amb el patrocini del Ministerio de Cultura y Deporte i de CEDRO. Aquesta fira no formarà part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2019 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX.

Es participarà amb el mateix espai d’exposició (96 m2), mantenint la bona ubicació dels darrers anys, amb un disseny per oferir a l’expositor intimitat, comoditat i visibilitat, així com a punt de trobada amb els professionals del sector editorial.

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Catalunya, per transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

El pagament i l’annex s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 6 de març.