Estand català a Bolonya 2019

Com és habitual, EDITORS.CAT gestionarà, juntament amb el Gremi d’Editors de Catalunya, l’estand col·lectiu, amb el recolzament de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Compartirem estand amb l’Institut Ramon Llull. L’estand es dissenyarà de manera que hi puguin participar el major nombre d’editorials catalanes en modalitats que facilitin la seva presència.

L’espai d’exposició a l’estand estarà distribuït en mòduls i una altra àrea es destinarà a exposició col·lectiva i zona de treball. Encara no disposem del disseny de l’estand ni de les característiques dels mòduls i altres aspectes de l’espai.

Vull participar a l’estand català de Bolonya 2022

  • Participació individual: 980 euros
    Ús exclusiu d’una taula i cadires. Inclou la inscripció firal i la inserció en el catàleg.

  • ZONA COL·LECTIVA, sense cost
    El nombre de llibres a exposar estarà en funció de l’espai disponible, amb un màxim de 3 exemplars per editorial. Els llibres s’exposaran en prestatgeries i els editors disposaran d’una zona de treball d’ús comú. No inclou la inscripció firal ni la inserció en el catàleg, que podeu contrac­tar opcionalment amb un cost de 190 euros (més IVA). Es facilitarà una acreditació per editorial.

Cal fer la inscripció a través del formulari abans del dia 31 de gener!

Després d’aquesta data us facilitarem els diferents formularis de la fira i més endavant informarem de les característiques de l’estand.

Pagament: Des de la Secretaria d’EDITORS.CAT, a finals de gener de 2022, s’emetrà una factura per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand català tindrà consideració de quota extraordinària per la qual cosa s’emetrà una factura per aquest concepte.

Com és habitual, dels llibres se’n fa donació a diverses entitats.

Més informació: