INSTITUT RAMON LLULLL’Institut Ramon Llull ha fet pública (al DOGC núm. 7082) la convocatòria per a la concessió de subvencions 2016, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil, promoció exterior de la literatura catalana i per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana. Totes les convocatòries inclouen les bases corresponents:

  • Subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (exp. L0125 U10 N. 1a convocatòria i bases 2016). La presentació de sol·licituds s’estableix en dos terminis:
  • Subvencions per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil (exp. L0124 U10 N 1a convocatòria i bases 2016). La presentació de sol·licituds s’estableix en dos terminis:
  • Subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana (exp. L0127 U10 N 1a convocatòria i bases 2016). La presentació de sol·licituds s’estableix en dos terminis:

Consultes:

Per a consultes o més informació sobre aquests ajuts us podeu adreçar a l’Institut Ramon Llull mitjançant el següent correu electrònic: literatura@llull.cat

Més informació: