Aquest document recull les principals trobades internacionals entre el món literari i l’audiovisual que tenen com a objectiu la venda dels drets audiovisuals d’obres literàries. És fruit de la feina conjunta entre el Festival Internacional de Cinema de Sitges i l’Institut Ramon Llull i recull informació de dues trobades anuals i quatre festivals.

Del_llibre_a_la_pantalla_la_venda_internacional_de_drets_audiovisuals._Institut_Ramon_Llull

Més informació: