Torna el Readmagine, la Trobada Internacional sobre Innovació en el Llibre i la Lectura, organitzat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez costat de FANDE i UDNE-IPDA, i que tindrà lloc aquest any, de manera presencial, els dies 17 i 18 de novembre a Casa del Lector (Madrid).

Com sabeu, es tracta d’una Trobada Internacional que es desenvoluparà en anglès i que reuneix a Madrid a professionals de sector del llibre (editors, distribuïdors, llibreters, bibliotecaris…) de diversos països. Podeu accedir a aquest enllaç a un breu vídeo sobre l’última edició presencial de Readmagine, celebrada al juny de 2019.

Així mateix, pots accedir a l’aplicació de registre gratuït a través d’aquest enllaç.