PublicacionsLa indústria del còmic 2016 i altres publicacions

La industria del còmic en España en 2016

Informe Tebeosfera 2016. Les dades que s’analitzen fan referència a les publicacions impreses amb historietes ofertes pels seus editors com a novetat i distribuïdes en el mercat espanyol entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016. Anàlisi sectorial

Publicat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya només en versió digital. L’apartat sobre Arts Gràfiques porta estadístiques del sector editorial.

El mercado del libro electrónico en Alemania

Publicació de l’ICEX d’agost de 2017. Aquest estudi ha estat realitzat per Josu Ojeda Barrón, sota la supervisió de l’Oficina Econòmica i Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a Düsseldorf.

Informe sobre els llibre educatiu a Espanya. Curs 2017-2018

Publicat per ANELE l’Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza

Segons l’estudi, el sector editorial de continguts educatius ha culminat l’etapa de canvis en el sistema educatiu espanyol amb una renovació profunda dels catàlegs en els quals s’ha imposat un nou concepte de llibre de text, el “projecte editorial educatiu” que suposa una important innovació pedagògica i dinàmica.

Informe sobre el llibre infantil i juvenil a Espanya

S’ha publicat l’informe «Los libros infantiles y juveniles en España», recentment editat per l’Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministeri de Cultura. Aquest estudi recull les principals dades i les tendències més interessants d’aquest subsector, un dels més consolidats de la nostra indústria editorial, a més d’una Infografia amb la informació més destacada.

El mercat del sector editorial als Estats Units

L’ICEX ha publicat un nou estudi sobre el mercat del sector editorial als Estats Units. Es tracta d’un estudi molt complet i amb molta informació de caràcter pràctic que inclou les principals campanyes de promoció als EE.UU., les principals fires, les associacions i altres organismes d’interès i la relació d’empreses instal·lades allà.