· La convocatòria per al programa de cofinançament a la traducció i promoció de l’edició de les obres literàries colombianes en llengües estrangeres, Reading Colombia, invita les editorials a què es postulin per a obtenir els 12 incentius disponibles per a la traducció d’autors colombians.

· Les editorials interessades en adquirir els drets d’autor, d’edició i traducció de les 30 obres incloses en el Catàleg, podran accedir a una borsa de recolzament de traducció de deu milions de pesos colombians (es farà lliurament de fins a 12 borses de recolzament).

“Reading Colombia –A selection of contemporary colombian authors” és una iniciativa impulsada per la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura, en associació amb la Biblioteca Nacional de Colombia, el Teatro R101 i la Cámara Colombiana del Libro. Aquesta estratègia neix l’any 2018 amb l’objectiu d’enfortir el sector editorial i donar difusió a obres d’autors nacionals en el mercat internacional, mitjançant la venda de drets d’autor per a la seva traducció i publicació.

Després anunciaran les 30 obres que conformin la quarta edició de

Catálogo Reading Colombia. Els organitzadors del projecte anuncien que per a aquesta versió es liuraran 12 incentius de traducció a obres de ficció i no ficció (conte, novel·la, crònica, biografia, història, assaig, epistoral), poesia i literatura infantil i juvenil. Per un total de $120.000.000 COP ($10.000.000 per cada borsa de recolzament de traducció). Aquests valors estan subjectes a les retencions de llei que corresponguin.

Requisits i condicions de participació:

 • Els títols elegibles per a optar pel cofinançament han d’estar entre els 30 títols que conformen la quarta edició del Catálogo Reading Colombia 2022 (Aquí)
 • Un mateix sol·licitant no podrà proposar més de dos títols.
 • Un títol podrà rebre fins a 3 recolzament de cofinançament.
 • Cal enviar una vegada publicada i editada l’obra recolzat per al programa, dos exemplars al Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro.

Qui es pot presentar?

 • Editorials estrangeres amb finalitat de lucre formalment constituïdes. (Els editors colombians, els autors o els agents que posseeixin els drets d’autor dels títols presents en el catàleg poden actuar en representació dels editors estrangers però el tràmit administratiu per al lliurament del recurs de cofinançament es portarà a terme amb aquests representats).
 • L’editorial estrangera ha de presentar els següents documents:
  – Contracte de compra de drets de l’editorial colombiana
  – Full de vida del traductor
  – Pla de promoció i distribució de l’obra traduïda.
  – Les editorials estrangeres guanyadores han d’incloure a la publicació el logo de Reading Colombia i el text «Obra editada con apoyo del programa Reading Colombia, cofinanciación a la traducción».

Els estímuls seran atorgats per ordre de sol·licitud, fins que estiguin tots lliurats. La data límit per a enviar les postulacions acaba el 15 de desembre de 2022 als correus electrònics: readingcolombia@mincultura.gov.co i lquiroga@camlibro.com.co.

Consultes: