S’ha obert el termini per a la sol·licitud de parades per al Dia del Llibre 2019 a la ciutat de Barcelona.

La butlleta s’ha de retornar per correu electrònic o fax directament a:

GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA
– Correu-e: gremidellibreters@gremidellibreters.cat
– Fax: 93 487 40 51

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Normativa bàsica

L’horari per a instal·lar les parades serà de 7h a 10h del matí. Les parades hauran d’estar retirades abans de les 23h del mateix dia. L’estacionament de vehicles per a la càrrega i descàrrega es farà amb la màxima celeritat i seguint les instruccions de la Guàrdia Urbana.
No s’autoritza la instal·lació de pancartes, el funcionament d’equips de megafonia, ni la connexió a l’enllumenat públic. Qualsevol element subjectat als fanals o l’arbrat serà retirat de la via pública.

Els titulars de les parades hauran de dur el permís i respectar les indicacions de la Guàrdia Urbana. Hauran de mantenir l’entorn d’acord amb el que estableixen les Ordenances de Neteja i respondran dels danys i perjudicis que es puguin causar a persones o béns.

Només es pot demanar una parada per llibreria, en el propi districte i preferentment davant de l’establiment. Si això últim no fos possible per manca d’espai, obres o altres impediments, el llibreter podrà sol·licitar un altre lloc, el més proper possible a la llibreria.

Els llibreters que històricament tenen parada a La Rambla, Rambla de Catalunya o Passeig de Gràcia i que no pertanyen a l’Eixample o Ciutat Vella hauran de prescindir de la parada del seu districte.

L’Ajuntament permet posar una segona parada al Passeig de Sant Joan (adreçat fonamentalment al còmic i àlbum il·lustrat, i als públics familiar, infantil i juvenil).

Normativa específica de Ciutat Vella

Les parades a La Rambla són únicament de 4, 6 o 8m, estaran marcades en el paviment i mantindran una distància mínima de mig metre.

L’alineació posterior de la parada serà de 3 metres respecte de la vorera.

L’horari d’instal·lació de parades serà, només, de 7h a 10h del matí. L’horari de venda a La Rambla serà de 9h a 20h. Les parades es retiraran abans de les 23 hores.

En cap cas s’autoritza l’estacionament de vehicles en cap àmbit de La Rambla.

La concessió de parades a La Rambla per a llibreries de nova creació del districte de Ciutat Vella estarà supeditada a la disposició d’espais.