institucio-lletres-catalanesLa Institució de les Lletres Catalanes a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries per a l’any 2023 (ref. BDNS 675865).

L’objecte d’aquestes subvencions és la traducció al català o a l’occità d’obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà i va dirigit a les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

S’hi inclou la traducció d’obres en forma de llibre en paper, audiollibre o llibre electrònic.

La quantia de la subvenció és del 70% del cost total del projecte, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció.

Condicions i incompatibilitats:

  • Les traduccions d’obres literàries, un cop publicades, han de tenir un mínim de 75.000 caràcters amb espais. Aquesta condició no s’aplica a les obres poètiques, a les obres infantils, a les obres de teatre ni al còmic.
  • Cada sol·licitant pot presentar un màxim de sis projectes i cal presentar una sol·licitud per a cada projecte.
  • S’ha de fer un tiratge mínim de 500 exemplars. Aquesta condició no s’aplica als llibres electrònics ni als audiollibres.
  • Les retribucions del traductor o de la traductora han de ser com a mínim de 13 euros per 2.100 caràcters amb espais. Mitjançant la convocatòria es pot actualitzar l’import mínim.
  • Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat i, en concret, en el marc de la línia de subvencions a la producció editorial en català i en occità i amb la línia de subvencions per a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana.
  • Les despeses del projecte s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant els anys anteriors. En el cas que hi hagi despeses d’anys anteriors, una part de la despesa s’ha d’haver fet durant l’any natural de la convocatòria o durant l’any anterior.

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 30 d’octubre de 2023 a les 14h!

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes:

[Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h] 

Problemes tècnics durant la tramitació del formulari