Subvencions traduccions llengua estrangeraEl BOE núm. 91 de data 17 d’abril ha publicat la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres.

Se subvenciona la traducció i publicació a llengües estrangeres d’obres literàries o científiques, publicades originàriament en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials, i que com­pleixin una de les dues condicions:

a)     que hagin estat publicades per una editorial espanyola i distribuïdes en el territori

b)    que hagin estat publicades per una editorial estrangera però el seu autor tingui la naciona­litat espanyola

 

Podran sol·licitar aquestes subvencions empreses del sector editorial espanyoles o estrangeres.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’en­demà de la publicació de la convocatòria en el BOE (data orientativa: 18 de maig). El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Més informació: