Llibres en suport paper.

Són subvencionables: Projectes i llibres publicats (assaig i pensa­ment, llibres científics i tècnics, els clàssics, l’edició cartogràfica i la literatura)

No són subvencionables: Llibres de text i manuals universitaris. Tampoc els llibres de ca­ràcter literari escrits originàriament en català que poden acollir-se a la línia d’ajuts específics de la Institució de les Lletres Catalanes.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencio­nables posteriorment com a llibres publicats.

Presentació de sol·licituds: del 7 de febrer al 26 de febrer de 2019, ambdós inclosos

Dates de publicació:

-PROJECTES: Els llibres s’han de publicar abans del 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció

-LLIBRES PUBLICATS: Entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí