El DOGC núm. 7895 ha publicat les segones convocatòries de l’Institut Ramon Llull de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció de la literatura catalana i aranesa (promoció exterior i traducció de fragments i elaboració de dossiers).

Es recomana llegir atentament les bases.

  1. A la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa

Festivals literaris internacionals, presentacions i plans de promoció d’obres traduïdes; dossiers monogràfics; actes de promoció exterior d’obres il·lustrades que es vulguin publicar en qualsevol llengua, excepte el català i l’aranès. Queden excloses les activitats dins l’àmbit acadèmic.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 16 d’octubre de 2019

Tota la informació, normativa i documentació relacionada AQUÍ

  1. A la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 16 d’octubre de 2019

Tota la informació, normativa i documentació relacionada AQUÍ