El DOGC núm. 7863 ha publicat la segona convocatòria de l’Institut Ramon Llull de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Les traduccions subvencionables són obres de narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). No són subvencionables les obres de referència, llibres d’autor col·lectiu, tesis doctorals i altres treballs de recerca, manuals d’informació pràctica, llibres de text, catàlegs d’exposicions, etc. Queda exclosa l’autoedició.

Es recomana llegir atentament les bases.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 26 de juny de 2019

Més informació, requisits, documentació i tràmits: