Departament-CulturaEl DOGC ha publicat la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d’obres no literàries per a l’any 2023 (ref. BDNS 675045).

Aquests ajuts van dirigits a les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text; qualsevol manual formatiu, inclosos els universitaris; projectes de recerca, tesines i tesis; de revistes i butlletins, i de manuals i catàlegs comercials.

Es consideren despeses subvencionables les despeses de traducció i de correcció.

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’ICEC per a la mateixa finalitat.

El període per presentar les sol·licituds és del 16 de febrer al 30 d’octubre de 2023 a les 14h!

Les despeses del projecte s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant els anys anteriors. En el cas que hi hagi despeses d’anys anteriors, una part de la despesa s’ha d’haver fet durant l’any natural de la convocatòria o durant l’any anterior.

IMPORTANT: Segons el punt 18g) de les bases generals:
—18 Altres obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:
[…]
«g) Incloure el logotip del Departament de Cultura i l’expressió “amb el suport del Departament de Cultura” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’Identificació Visual (PIV) editat a la pàgina web en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de l’ajut, si es fan amb posterioritat a la concessió de l’ajut, o aplicar les mesures de difusió alternatives que determinin les bases específiques, si escau.»

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

NOTA: El compte justificatiu amb aportació de l’informe d’auditor només s’ha de presentar si l’ajut té un import superior a 60.000,00 euros, al qual fa referència les bases generals de subvencions, no afecta cap projecte si no supera aquesta xifra. Per tant, no és necessari per a cap de les sol·licituds que es presenten en aquesta línia de traducció d’obres no literàries.

Consultes:

Telèfons de contacte:

  • Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 73 11 – jlancho@gencat.cat
  • Tràmit de justificació: 93 554 73 52 – aplans@gencat.cat
  • Contingut del projecte: 93 115 61 21
  • [Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.]