institucio-lletres-catalanesEl termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

La Institució de les Lletres Catalanes a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries per a l’any 2022 (ref. BDNS 613912).

L’objecte d’aquestes subvencions és la traducció al català o a l’occità d’obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà i va dirigit a les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

La quantia de la subvenció és del 70% del cost total del projecte.

Condicions i incompatibilitats:

  • Les traduccions d’obres literàries, un cop publicades, han de tenir un mínim de 75.000 caràcters amb espais. Aquesta condició no s’aplica a les obres poètiques, a les obres infantils, a les obres de teatre ni al còmic.
  • Cada sol·licitant pot presentar un màxim de sis projectes i cal presentar una sol·licitud per a cada projecte.
  • S’ha de fer un tiratge mínim de 500 exemplars. Aquesta condició no s’aplica als llibres electrònics ni als àudiollibres.
  • Les retribucions del traductor o de la traductora han de ser com a mínim de 12 euros per 2.100 caràcters amb espais.
  • Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat i, en concret, en el marc de la línia de subvencions a la producció editorial en català i en occità i amb la línia de subvencions per a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana.
  • Les despeses del projecte s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant els anys anteriors. En el cas que hi hagi despeses d’anys anteriors, una part de la despesa s’ha d’haver fet durant l’any natural de la convocatòria o durant l’any anterior.

El període per presentar sol·licituds és del 16 de març al 28 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos)!

 Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes:

  • Correu-e: subvencions.ilc@gencat.cat
  • Tràmit de sol·licitud: 93 554 73 11
  • Tràmit de justificació: 93 554 74 88
  • Contingut del projecte: 93 551 13 84

Problemes tècnics durant la tramitació del formulari