L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és recolzar la traducció, publicació, distribució i promoció d’obres europees de ficció.

Prioritats:

Els projectes seleccionats han de contribuir a les següents prioritats:

 • Reforçar la circulació transnacional i la diversitat de les obres literàries europees.
 • Fomentar la traducció i promoció d’obres de ficció escrites en llengües minoritàries per a incrementar la seva circulació en majors mercats dins i fora d’Europa.
 • Arribar a nous públics.
 • Enfortir la competitivitat del sector del llibre fomentant la cooperació dins de la cadena de valor del sector.

Contingut del projecte

Cada projecte ha d’incloure un paquet mínim de 5 obres literàries europees, que respongui a les següents característiques:

 • Contribuir a la diversitat de la literatura en el país (o països) als quals es dirigeix incloent obres de països infrarepresentats, especialment d’obres escrites en llengües minoritàries.
 • L’estratègia de distribució ha d’assegurar un ampli i fàcil accés a les obres per part del públic en general.
 • L’estratègia de promoció ha de contribuir al creixement i renovació de públics.
 • Fomentar la col·laboració entre autors/autores, traductors/traductores, editors/editores, distribuïdors/distribuïdores, llibreters/llibreteres, bibliotecaris/bibliotecàries, festivals i esdeveniments literaris.
 • Contribuir a la visibilitat dels traductors/traductores i el respecte a una remuneració justa.
 • Abraçar prioritats transversals com la inclusió, la igualtat de gènere i l’impacte mediambiental.

Data límit de presentació: 21 de febrer de 2023 a les 17h.

NOVETAT: La convocatòria anima a la presentació de projectes que tinguin com a objectiu oferir llibres d’obres literàries europees o ucraïneses en llengua ucraïnesa a la població refugiada i desplaçada d’aquest país. La impressió, distribució i promoció d’aquestes obres són activitats elegibles.

IMPORTANT: Els projectes han de complir amb els criteris d’elegibilitat generals de la convocatòria i incloure almenys 5 traduccions.

L’informe Translators on the cover realitzat pel grup de treball d’experts europeus “Traducció i Multilingüisme” del Método Abierto de Coordinación, aporta informació d’especial interès sobre temes clau per aquesta convocatòria.

Obres elegibles

 • Obres en paper i format digital (eBooks i audiollibres)
 • Obres de ficció independentment del seu gènere (novel·la, relat curt, teatre, obres radiofòniques, poesia, còmic, literatura juvenil, etc.).
 • Les obres de no ficció no són elegibles. Per exemple, autobiografies, biografies, assaig sense elements de ficció, guies de turisme, obres de l’àmbit de les humanitats o les ciències socials (història, filosofia, economia, etc.) i obres relacionades amb altres ciències (física, matemàtiques, etc.).
 • Les obres han d’haver estat publicades amb anterioritat.
 • Les obres han de estar escrites per autors/autores nacionals o residents reconeguts com a part del patrimoni literari d’un país elegible.
 • Les obres no han d’haver estat ja traduïdes a la llengua de destinació, llevat que una nova traducció es consideri totalment necessària.

Activitats finançables

 • La traducció, publicació, promoció i distribució d’obres literàries de ficció així com activitats que ajudin a promoure la venda de drets de traducció dins i fora d’Europa.

Qui pot participar-hi?

Els/Les sol·licitants (de caràcter públic o privat) han de:

 • Ser entitats legals amb personalitat jurídica.
 • Estar establerts en algun dels països participants del Programa Europa Creativa Cultura.
 • L’organització coordinadora del projecte ha de comptar amb una existència legal d’almenys 2 anys (en la data del tancament de la convocatòria) i estar activa en el sector editorial i del llibre.

S’hi poden presentar propostes tant a títol individual (una sola organització) com a través d’un consorci compost per vàries organitzacions.

Categories

Existeixen tres categories de projectes segons la seva mida:

 1. Petita escala. Paquet d’almenys 5 obres literàries per un ajut no superior a 100.000 euros.
 2. Mitjana escala. Paquet d’almenys 11 obres literàries per un ajut no superior a 200.000 euros.
 3. Gran escala. Paquet d’almenys 21 obres literàries per un ajut no superior a 300.000 euros.

El pressupost total assignat a la convocatòria és de 5.000.000 euros i es preveu finançar al voltant de 40 projectes.

El percentatge de cofinançament és del 60% i la durada màxima del projecte és de 36 mesos.

Tot el procés de sol·licitud es realitza en línia a través del Funding and Tenders Portal.

Al portal es pot trobar la convocatòria i tota la documentació i instruccions relacionada.

Per a sol·licitar l’ajut, l’organització coordinadora així com els seus socis, han de comptar amb un número PIC (Procés de sol·licitud).

Altres documents d’interès:

Data límit de presentació: 21 de febrer de 2023 a les 17h.

El dia 20 de desembre es va celebrar un webinar a l’Oficina Europea Creativa Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte. La sessió es va gravar i està disponible en el següent enllaç.