Estand català a Bolonya 2019

Estand català a Bolonya 2019

Com és habitual, EDITORS.CAT gestionarà l’estand col·lectiu, amb el recolzament de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Compartirem estand amb lInstitut Ramon Llull. L’estand es dissenyarà de manera que hi puguin participar el major nombre d’editorials catalanes en modalitats que facilitin la seva presència.

L’espai d’exposició a l’estand estarà distribuït en mòduls i una altra àrea es destinarà a exposició col·lectiva i zona de treball. Encara no disposem del disseny de l’estand ni de les característiques dels mòduls i altres aspectes de l’espai.

Vull participar a l’estand català de Bolonya 2020

  • Participació individual:980 euros
    Ús exclusiu d’una taula i cadires. Inclou la inscripció firal i la inserció en el catàleg
  • ZONA COL·LECTIVA, sense cost
    El nombre de llibres a exposar estarà en funció de l’espai disponible, amb un màxim de 3 exemplars per editorial. Els llibres s’exposaran en prestatgeries i els editors disposaran d’una zona de treball d’ús comú. No inclou la inscripció firal ni la inserció en el catàleg, que podeu contrac­tar opcionalment amb un cost de 160 euros (més IVA). Es facilitarà una acreditació per editorial

Cal fer la inscripció a través del formulari abans del dia 2 de desembre!

Després d’aquesta data, des de la Secretaria ens posarem en contacte amb vosaltres per facilitar-vos els diferents formularis de la fira i més endavant informarem de les característiques de l’estand.

Pagament: Des de la Secretaria d’EDITORS.CAT, a primers de gener de 2020, s’emetrà una factura per aquest concepte que haurà de ser abonada abans del 31 d’aquell mes. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand català tindrà consideració de quota extraordinària.

Com és habitual, dels llibres se’n fa donació a diverses entitats.

Més informació: