El DOGC (núm. 7145) ha publicat les segones convocatòries de subvencions per a 2016, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil, i per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana.

Subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (exp. 02/L0125 U10 N-2a convocatòria).

 

Subvencions per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil (exp. 02/L0124 U10 N-2a convocatòria).

 

Subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana (exp. 02/L0127 U10 N-2a convocatòria).

 

Més informació: