El DOGC núm. 7907 ha publicat la tercera convocatòria de l’Institut Ramon Llull de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (ref. BDNS 462314).

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Queda exclosa l’autoedició i les obres que es publiquin en català o aranès.

L’obra s’ha de publicar en suport llibre imprès i ha de comptar amb distribució comercial.

L’obra traduïda s’ha de publicar després de la resolució final i abans del 30 de novembre de l’any següent.

Es recomana llegir atentament les bases.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 31 d’octubre de 2019

Més informació, requisits, documentació i tràmits: