El DOGC núm. 7907 ha publicat la tercera convocatòria de l’Institut Ramon Llull de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa (ref. BDNS 462293)

Les traduccions subvencionables són obres de narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). No són subvencionables les obres de referència, llibres d’autor col·lectiu, tesis doctorals i altres treballs de recerca, manuals d’informació pràctica, llibres de text, catàlegs d’exposicions, etc. Queda exclosa l’autoedició.

Es recomana llegir atentament les bases.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 31 d’octubre de 2019

Més informació, requisits, documentació i tràmits: