institucio-lletres-catalanesLa Institució de les Lletres Catalanes a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries per a l’any 2021 (ref. BDNS 562225).

L’objecte d’aquestes subvencions és la traducció al català o a l’occità d’obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà i va dirigit a les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

Cada sol·licitant pot presentar fins a un màxim de sis projectes i cal presentar una sol·licitud per a cada projecte.

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat i, en concret, en el marc de la línia de subvencions a la producció editorial en català i en occità.

El període per presentar sol·licituds és del 13 de maig al 29 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos)!

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.