El DOGC núm. 7800 ha publicat la convocatòria de l’Institut Ramon Llull de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

Les traduccions subvencionables són obres de narrativa, poesia, teatre, novel·la gràfica i pensament (no-ficció i humanitats). No són subvencionables les obres de referència, llibres d’autor col·lectiu, tesis doctorals i altres treballs de recerca, manuals d’informació pràctica, llibres de text, catàlegs d’exposicions, etc. Queda exclosa l’autoedició.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Es recomana llegir atentament les bases.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 30 d’abril de 2019

Més informació: