Ajut a la traduccióS’han publicat les convocatòries per a la traducció al català d’obres no literàries i d’obres literàries per a l’any 2019. Finalment, la traducció al català d’obres no literàries continua a la Direcció General de Política Lingüística i la traducció al català d’obres literàries passa a dependre de la Institució de les Lletres Catalanes però manté els criteris que hi havia a la Direcció General de Política Lingüística.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

El període per presentar les sol·licituds acaba el 29 de novembre de 2019


Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.
Us recomanem que llegiu atentament les bases.

  • TRADUCCIÓ AL CATALÀ D’OBRES NO LITERÀRIES:

Queda exclosa la traducció al català de llibres de text, de manuals universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Tota la informació, requisits, documentació i tràmits: AQUÍ

  • TRADUCCIÓ AL CATALÀ D’OBRES LITERÀRIES:

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l’ICEC per a la mateixa finalitat.

 Tota la informació, requisits, documentació i tràmits: AQUÍ